لطفا صبر کنید...

موسسه حسابداری

حسابداری دادگاهی و تحقیقاتی در موسسه حسابداری چیست؟

از جمله وظایف یک موسسه حسابداری؛ فعالیت در زمینه حسابداری دادگاهی و تحقیقاتی است. اگر چه حسابداری دادگاهی تخصص نسبتا جدیدی در حرفه حسابداری است ولی در سایر حرفه ها سابقه بیشتری دارد.

شواهد حسابداری دادگاهی برای ارائه به دادگاه، فراهم آورده می شود، چه دادگاه کیفری، چه دادگاه حقوقی از این گذشته، چون مقصد یافته های این رشته تخصصی دادگاه است، کیفیت کار حسابداری دادگاهی، در صورت ارجاع مسئله به داوری قضایی، در معرض ژرف نگری عمومی است.

حسابدار دادگاهی اکثر اوقات به صورت واکنشی وارد کار می شود، بر خلاف حسابرس تقلبات که برای درگیری فعالانه در عملیات جلوگیری و شناسایی در محیط شرکت یا در محیطی که تابع مقررات معینی است، آمادگی دارد. حسابدار دادگاهی برای این آموزش دیده است که واکنش نشان دهد – واکنش به شکایات برخاسته از ارتکاب جرم، از دعاوی حقوقی، از شایعات و پرس و جوها در تحقیقات سازمانی. تأثیر نتایج بازرسی های او متوجه افراد با شرکت هاست، بر حسب امکان تبرئه، دریافت یا پرداخت غرامت.

حسابدار دادگاهی از منابع گوناگون شواهد مالی مربوط را بدست می آورد و این ها را به گونه ای منصفانه که بنفع هر دو طرف تواند بود، تفسیر و ارائه می کند. کمال مطلوب مورد انتظار از حسابداری دادگاهی این است که دو طرف را بر آن دارد تا هر چه زودتر و بهتر مسئله برخاسته از شکایت، ادعای خسارت، شایعه، یا تحقیقات را بین خود حل و فصل کنند، یا لااقل وزن و مقدار دعوای مالی مورد مناظره را کاهش دهد.

 

حسابداری دادگاهی و تحقیقاتی در موسسه حسابداری چیست؟
حسابداری دادگاهی و تحقیقاتی در موسسه حسابداری چیست؟

 

چه کسانی به حسابداری دادگاهی نیاز دارند؟

پیچیدگی های فزاینده فعالیت های تجاری در محیطی پر از دعاوی سبب افزایش نیازمندی به این رشته تخصصی شده است؛ که عرصه کاربرد آن را می توان بر این بخش ها تقسیم کردن

 ۱. تحقیقات شرکت ها : شرکت ها نسبت به مسایلی که از منابع گوناگون برمی خیزد و گمان اعمال خلاف در درون شرکت یا بیرون از آن را بر می انگیزد، واکنش نشان می دهند. مثلا با گرفتن پیام تلفنی از شخصی مجهول یا از نامه اعتراض از جانب کارمندان ناراضی یا اشخاص ثالث، لازم می آید که رسیدگی سریع و مؤثر در مسایل مطرح شده به عمل آید تا خللی به کار شرکت برای رسیدن به مطلوب هایش وارد نیاید. مثلا حسابدار دادگاهی به هنگام مطرح شدن ادعای حق حساب گیری بر سر معاملات یا اخراج ظالمانه کارکنان، در رسیدگی به این مسایل و روشن کردن آنها کمک می کند. گاهی ممکن است لازم باشد که حسابدار دادگاهی ملاقات حضوری با اشخاصی که هدف ادعاها ،شایعه ها،یا تحقیقات قرار گرفته اند ترتیب دهد؛ اینها اگر حسابدار را شخصی مستقل و دوستدار حقایق عینی بدانند، شاید با میل و آزادی بیشتری با او گفت و شنود کنند.

۲.پشتیبانی دعاوی : پشتیبانی دعاوی شامل کارهایی است چون کمک به مشاوران حقوقی در بازرسی و ارزیابی درستی و مبلغ مربوط به موضوعاتی چون:

از دست رفتن سود

دعاوی برخاسته از ساخت و ساز

مسئولیت فرآورده ای

مشاجرات با سهامداران

نقض قرارداد

۳.موضوعات کیفری : در حوزه جرم های کارمندی همیشه از خدمات حسابداران و حسابرسان در دسته بندی، ارزیابی، و گزارش معاملات مالی مربوط به ادعاهای علیه افراد و شرکت ها در موقعیت های گوناگون، مانند آتش سوزی عمدی، کالای تقلبی، تقلب، ” پورسانت خوری و به بیراهه کشاندن بازار بورس سهام استفاده شده است. در زمینه موضوعات کیفری، حسابداران و حسابرسان از طریق ادای شهادت در دادگاه ها، اهمیت فزاینده می یابند.

۴.دعاوی بیمه ای : هم در تهیه، هم در ارزیابی دعاوی، چه از جانب بیمه شدگان و چه از جانب شرکت های بیمه، ممکن است نیاز به کمک حسابدار دادگاهی باشد تا هم درستی، هم کمیت مورد مطالبه را ارزیابی کند. مهم ترین مسایل در این زمینه به محاسبه زیان های توقف کسب و کار، سند وثیقه درستکاری و آسیب دیدگی مربوط است. بعضی از موارد تنها مستلزم پیش بینی های مالی است، حال آنکه برای بسیاری دیگر تحلیل سوابق تاریخی لازم است تا بتوان بر اساس آن آینده را پیش بینی کرد.

حکومت: حسابداران دادگاهی می توانند به حکومت کمک کنند تا رعایت قوانین و مقررات، با اطمینان از این که شرکت ها از قوانین مربوط تبعیت می کنند، تضمین شود.

تحقیقات در مسایل کمک های بلاعوض و یارانه ای و نیازمند اطلاعات عمومی، بخشی از این گونه خدمات به دولت است.

بیانی عامتر درباره نوع وضعیتی که به خدمت حسابدار دادگاهی نیاز می افتد، شاید این باشد که هر جا که امکان یا احتمال زیان مالی وجود داشته باشد یا تصور شود، آنجا نیاز به حسابدار دادگاهی پدید می آید. در معنا، مسئولیت حسابدار دادگاهی در این است که حلال مسایل باشد.

توانایی های لازم برای حسابداری دادگاهی در موسسه حسابداری

 ١. شناسایی موضوعات مالی: هرگاه که حسابدار دادگاهی با وضعیتی رو برو شود که شکایتی، ادعایی، شایعه ای، بررسی بی، یا مطالبه ای در میان است، مسئله مهم او این است که هرچه زودتر جنبه مالی با اهمیت موضوع را شناسایی کند. پایه نتیجه گیری و تصمیم او در این باره، تجربه و دانش اوست، و پیشنهاد و توصیه او هر چه باشد، باید هم مایه از عقل سلیم گرفته باشد، هم واقعیت دنیای کسب و کار را منعکس کند. برای مثال، اگر به مدارکی نیاز افتد که نزد منبع قضایی خارجی است، و ظاهرا بدیهی است که باید اینها را بدست آورد اما چون این کار معمولاً میسر نیست، باید چاره های دیگری اندیشید.

 ۲. دانستن فنون تحقیقاتی : وقتی که موضوعات شناخته و روشن شد، بدست آوردن اطلاعات و مدارک بیشتر ضرورت تام دارد، چه از این راه است که می توان شواهد مکمل را برای رسیدن به نتیجه ای که با ادعا یا مطالب مطرح شده را تأیید یا رد می کند، بدست آورد در اینجا مسئله تنها این نیست که بدانی مدارک مالی مربوط را از چه منبعی باید بدست آورد. این هم لازم است که پیچیدگی ها و ظرافت های اصول پذیرفته حسابداری، افشا در صورت های مالی، و سیستم های کنترل داخلی را بدانی و هم از عامل انسانی که جزئی از عملیات شرکت است آگاه باشی.

 ۳.شناخت شواهد : حسابدار دادگاهی باید بداند که چه چیزهایی را باید (شواهد) به شمار آورد، که معنای ” بهترین شواهد” و ” شواهد اصلی چیست؟ و باید بداند که خلاصه های حسابداری به چه شکل هایی در ترکیب و یکپارچه شدن شواهد مالی در می آید تا در دادگاه قبول افتد.

۴.تفسیر اطلاعات مالی : معامله با زنجیره ای از رویدادها معمولا بیش از یک تفسیر ندارد. اما حسابدار دادگاهی باید فوق العاده هشیار باشد که مبادا نوعی گرایش طبیعی (که ناقض بی طرفی است) در فراشد تفسیر مؤثر افتاده باشد. نگریستن به همه جنبه های معاملات، لازم و مهم است، چه از این راه است که می توان از سازگاری تفسیر نهایی آنها با عقل سلیم و واقعیت فعالیت تجاری مطمئن شد. تفسیر شایسته و بایسته اطلاعات به این شرط تضمین می شود که به آنچه پشت معامله مورد نظر است، و به آنچه در فراسوی آن است نگریسته باشی، آنهم بدون تحمیل هیچ محدودیتی بر میدان دید خود.

۵. ارائه یافته ها: حسابدار دادگاهی باید این توانایی را داشته باشد که یافته های تحقیقاتی خود را چنان روشن بیان کند که همه بفهمند. ارائه مطلب ممکن است شفاهی یا کتبی و با وسایل نمایشی مناسب نیز همراه باشد. کاری که حسابدار دادگاهی در جایگاه گواهان دادگاه می کند، محک نهایی یافته های اوست در محضر عام.

 

توانایی های لازم برای حسابداری دادگاهی در موسسه حسابداری
توانایی های لازم برای حسابداری دادگاهی در موسسه حسابداری

 

ملاحظات تحقیقاتی : در رابطه با ملاحظات تحقیقاتی، حسابدار دادگاهی باید به اینها، در مقطع مناسبی از فراشد تحقیقات خود، بنگرد. برای مثال، در مورد موضوعات جنایی، اصل مطلب پدید آوردن شواهد مربوط به انگیزه، فرصت، و منفعت مورد انتظار از آن عمل است. مطلب دیگری که به همین اندازه با اهمیت است و برای تفسیر صحیح معاملات مورد مطالعه ضرورت دارد این است که با رعایت رویه قضایی مشهور ” شک را بنفع شخص مظنون تعبیر کنی. به سایر ملاحظات نیز باید رسید، مانند مسئله روش عملیات و موضوع ریسک مالی.

در کار پشتیبانی دادخواست هم ملاحظات تحقیقاتی به میان می آید. حسابدار باید مطمئن شود از اینکه پایه ای صحیح برای محاسبه سودهایی که ممکن است بعدها از دست برود، وجود دارد؛که همه مفروضات گنجانیده شده در حاصل کارش، باز شناخته و معین شده است که او نیک می داند در کجا وظیفه تخصصی حسابدار دادگاهی به پایان می رسد و کار متخصص دیگری شروع می شود که مسئله تعدیل خسارات هم در نظر گرفته شده است.

ذهنیت تحقیقاتی

 حسابدار دادگاهی بهمراه دانش حسابداری اش، ذهنیتی تحقیقاتی نیز بهم می رساند که او را از حدود معین شده، چه برای استانداردهای پذیرفته حسابداری و چه برای استانداردهای پذیرفته حسابرسی، فراتر می برد. برای مثال میدان تحقیقات را درجه بندی اهمیت محدود نمی کند. بخصوص در مراحل آغازین تقلب مدیریتی / کارمندی، فراوان پیش می آید که مبلغ معامله تقلبی چون کوچک است، آسان می توان آن را به دادگاه ارائه داد تا ساختار رفتار فریبکارانه مورد نظر آشکار گردد. با افزایش مبلغ و پیچیدگی معاملات، منعکس کردن جوهر معامله به مانع بر می خورد، و کار حسابدار دادگاهی دشوارتر می گردد.

  1. کم پیش می آید که استفاده از نمونه گیری در اثبات شواهد قبول افتد.
  2. عامل مهمی که بود و نبود آن در انتخاب دامنه تحقیقات مؤثر می افتد، این فرض اولیه است که مدیریت و مستندات مورد نظر درستکار و صحیح است، که این خود اصلی کارساز است، بخصوص در رابطه با مسایل شرکت ها و جرم کارمندی.

ذهنیت تحقیقاتی در روند جستجوی بهترین شواهد شکل می گیرد. چندی پیش در واقعه ای که کمیسیون های مخفی با مشارکت یک مأمور خرید برای یک خرده فروشی بزرگ و فروشنده ای بزرگ در کار بود، معلوم شد که آن فروشنده فرآورده هایی به شرکت آن مأمور خرید می فروخت و این فروش به میانجی شرکتی صورت می گرفت که صاحبان آن همسران دارندگان در مؤسسه مذکور بودند. در آن زمان این نگرانی وجود داشت که شاکی چگونه می تواند گواه مستندی را که طبق آن مالکیت و کنترل شرکت میانجی با آن دو زن بوده است، بی اثر گرداند. با روی آوردن به منابع دیگر اطلاعات، کاربرگ های حسابدار شرکت بدست آورده شد، و از روی توصیف سازمانی شرکت معلوم و تأیید شد که سهامداران شرکت براستی همان دو زن هستند، اما مجریان وتصمیم گیرندگان شوهرانشان بودند. بدین سان، با بودن این بهترین گواه، دیگر نیازی به این استنباط تلویحی نیفتاد که به رغم مالک نبودن شوهران، کنترل شرکت در دست آنهاست.

حسابرس دادگاهی در سراسر مدت زمانی که به جستجوی شواهد و اطلاعات مشغول است، درگیر مصاحبه نیز می شود. و این هنر دیگری است که او باید بیاموزد و بر آن مسلط شود. او باید نیک بداند که با اعترافات چکار کند تا شواهد بدست آمده از این راه، پذیرفتنی گردد. بهترین راه برای تکامل ذهنیت تحقیقاتی، تجربه مستمر در جایگاه گواهان دادگاه ها است. از این راه است که چشم او باز می شود، زیرا مدافعان طرف مقابل موضوعات و امکاناتی را پیش می آورند که شاید او فکرش را نکرده بود. تجربه مکرر در جایگاه شهادت، او را از آنچه بجا و مربوط است و باید بدان توجه بشود، آگاهتر می کند تا شواهد مالی خود را با چنان استقلال و مطابق با واقعیت ارائه کند که براستی منعکس کننده آن واقعیت باشد.

کارآموزی حسابرسی تقلبات در موسسه حسابداری

 برنامه های دانشگاهی برای حسابرسی تقلبات، اگر هم وجود داشته باشد، تعدادشان اندک است. اما چندین انجمن حرفه ای برنامه های آموزشی در این رشته اجرا می کنند. مؤسسه حسابرسان داخلی هرچندگاه کارآموزی های ویژه و کنفرانس هایی در حسابرسی تقلبات برگزار می کند، همچنین انجمن ملی بازرسی تقلبات، با دوره های یک هفته ای اش. انجمن ملی حسابداران هم مکرر کارگروه ها و همایش هایی برای بحث در باره تقلبات مدیریت در ثبت های حسابداری فرا می خواند. در این همایش ها شمار بزرگی از حسابرسان مشارکت می کنند. جوامع ایالتی حسابداران رسمی هم گزیده هایی از برنامه های حسابرسی تقلبات را به مدت یک یا دو روز برگزار می کنند.

در حسابداری بخش خصوصی، حسابرسی تقلبات تازگی دارد؛ حال آنکه این تخصص در بخش دولتی سابقه ای نسبتا دراز دارد ولی جدیدتر از سال ۱۹۱۳ نیست، و این زمانی است که اول بار قانون مالیات بر درآمد در ایالات متحده وضع شد. از آن زمان، اردویی از سازمان های اجرایی مقررات حکومت مرکزی به وجود می آمده است که می توانند حساب های بعضی مقوله های مؤسسه تجاری را وارسی کنند. از آن جمله اند کمیسیون ارز و اوراق بهادار، ناظر امور پولی و بانکی ، سازمان کشوری تضمین سپرده ها اداره نظارت بر ساعات کار روزانه و حداقل دستمزد وزارت کار، و جز اینها.

ظاهراً حسابداران تازه کار در عرصه حسابرسی تقلبات یافت نمی شوند. و شاغلان در این رشته بیشترشان کار دیدگان حسابرسی مالی اند، که یا حسابدار رسمی بوده اند یا پیش از اقدام به شغل خصوصی تجربه حسابرسی تقلبات در دستگاه های دولتی داشته اند.

آیا راهی هست که دانشگاه ها بتوانند به پرورش نسل های آینده حسابرسان تقلبات کمک کنند؟ بله: کمترین کاری که از دانشگاه ها بر می آید این است که دانشجویان رشته حسابداری را آگاه کنند از اینکه تقلب در ثبت های حسابداری نه تنها ممکن، که بسیار متحمل است، آنهم زمانی که مخاطره زیاد باشد، مثلا در شرکت های پرمخاطره بعلت سستی کنترل های داخلی، کارکنانی که به دلایل روانی دستخوش وسوسه تقلب اند، و مدیرانی که نمی توان از درستکاری شان به دلیل ضعف اخلاقی شان مطمئن بود.

پیامدهای آموزشی، آن نتایجی است که معلم امیدوار است در یک دوره درسی معین حاصل شود: مهارت های خاصی که دانشجو باید کسب کرده باشد، و نگرش، حالت ذهنی، و طرز رفتاری که او باید از تأثیر این دوره بهم رسانیده باشد. در درس حسابرسی تقلبات، معلم می تواند پیامدهای آموزشی را به چندین حوزه دانش تقسیم و معین کند: حقوقی، سازمانی، حسابرسی تحقیقاتی، ومدیریت ریسک.

با مطالعه مبحث بالا در می یابیم که هر موسسه و شرکتی باید دارای بخش حسابداری باشد و اگر موسسه ای به دلایل شخصی نتواند گروه حسابداری داشته باشد باید مدارک و اسناد خود را به موسسه حسابداری بسپارد تا بتواند در پایان سال مالی خود صورت های مالی دقیق جهت ارائه به اداره مالیات و سرمایه گذاران خود داشته باشد.

یک موسسه حسابداری می تواند با جمع آوری و ثبت اطلاعات روزانه در یک سیستم مکانیزه بصورت کاملا حرفه ای به شما در صرفه جویی وقت کمک شایانی کند.

طراحی و پیاده سازی و استقرار سیستم مالی و حسابداری به همراه آموزش

موسسه حسابداری با کمک نوی مجرب و خبره می تواند استقرار یک سیستم مکانیزه و متناسب با نوع کار آن شرکت یا موسسه ،را راه اندازی کند تا اوپراتور براحتی بتواند گزارشات لازم را جهت ارائه به مدیران آن مجموعه از سیستم مکانیزه داشته باشد.

ثبت اسناد حسابداری اعم از جاری و معوقه انجام اصلاحات حسابداری

در بخش ثبت و بروز رسانی حساب های معوقه و اصلاحات حساب های ثبت شده در کوتاه ترین زمان ممکن ، که موسسه حسابداری پویا حساب هماهنگ موفقیت های زیادی را داشته است.

تعریف و اصلاح کدینگ حساب ها

موسسه حسابداری پویا حساب هماهنگ کدینگ های متناسب با کار هر شرکتی را بصورت کاملا حرفه ای ارائه می نماید.تا بتوان گزارشات لازم را از آن دریافت کرد.

طراحی و راه اندازی سیستم انبار و قیمت تمام شده ارائه کدینگ جامع

موجودی مواد، بخش قابل توجهی از نیاز به سرمایه در گردش بسیاری از واحدهای تولیدی را تشکیل می دهد. این واقعیت باعث شده است مدیریت مواد به یکی از مسایل عمده که نیازمند بذل توجه دائمی و مستمر مدیریت به ویژه مدیریت سطح بالای تمامی واحدهای انتفاعی، را دارد تبدیل شود. در حال حاضر بحث پیرامون مدیریت مواد به دلایل گوناگون، از جمله شرایط و احوال کنونی اقتصادی، بسیار حادتر شده است.
مواد به چیزی اطلاق می شود که در فرایند تولید به کالای ساخته شده تبدیل می گردد. هزینه مواد می تواند، بر حسب مورد، به عنوان هزینه مستقیم یا غیرمستقیم طبقه بندی شود. این طبقه بندی عموما مبتنی بر رابطه بین مواد و محصول ساخته شده یا مبتنی بر اندازه اهمیت ارزش مواد مصرفی در تولید است.
حسابداری مواد در شرکت های تولیدی عموما با دو فعالیت یا وظیفه مجزا سر و کار دارد، یکی خرید یا تحصیل مواد و دیگری، نگهداری و مصرف مواد است. وظیفه اول شامل درخواست خرید مواد، سفارش مواد و گزارش دریافت مواد است و وظیفه دوم، با مدارک نگهداری و درخواست مواد برای مصرف سر و کار دارد. هزینه هایی که صرف تحصیل و تهیه مواد می شود، نظیر بهای خرید مواد، هزینه حمل، گمرکی و بیمه مواد جزء هزینه یا بهای تمام شده مواد تحصیل شده محسوب می گردد. اما هزینه هایی که پس از تحصیل و استقرار مواد در انبار صرف حفظ و نگهداری مواد می شود، نظیر هزینه های انبارداری و جابجایی در کارخانه جزء هزینه های سربار ساخت منظور می گردد. نظر به این که هزینه های نگهداری و جابجایی مواد ممکن است قابل ملاحظه باشد، برنامه ریزی و ترتیبات دقیق انبارها، می تواند به صرفه جویی های عمده در هزینه ها منجر شود.طراحی سیستم انبار بسیار کار حساس و شاه رگ هر شرکت و یا موسسه ای می باشد. قیمت تمام شده در یک شرکت باید طوری تهیه و تنظیم گردد که مدیران بتوانند بهترین تصمیمم را برای تولید هر محصول و یا تولید نکردن محصول را بگیرند. کدینگ جامع می تواند به مدیران این امکان را بدهد که با یک گزارش بتوانند قیمت تمام شده محصولات خود را ببینند. موسسه حسابداری می تواند با دقت و ریز کاری های مالی طراحی بسیار دقیقی برای موسسات انجام دهد.

انجام انبارگردانی میان دوره ای و پایان دوره

انبار گردانی در هر شرکتی متفاوت میباشد گاهی مدیران تصمیمم می گیرند انباردگردانی پایان هر ماه انجام گیرد و یا پایان هرسال مالی انجام گردد.

طراحی و اجرای محاسبه قیمت تمام شده

قیمت تمام شده به روش های متفاوتی انجام میگردد . موسسه حسابداری پویا حساب هماهنگ می تواند به روش های متفاوتی که در حسابداری قیمت تمام شده موجود می باشد را به بهترین نحو انجام دهد.

تهیه گزارشات کالا و بهای تمام شده

گزارشاتی که بتوان تهیه کالا ها  و بهای تمام شده کالاها را بصورت کاملا شفاف در اختیار مدیران قرار دهد توسط مدیران و کارمندان موسسه حسابداری پویا حساب هماهنگ براحتی ارائه می شود.

تهیه گزارش مالی و حسابداری بصورت دوره ای و منظم بر حسب نیاز سازمان

انواع گزارشات برای بررسی مالی شرکت جهت ارائه به مدیران

تهیه گزارشات جامع بودجه جهت ارائه به هیات مدیره  و گزارشات توجیحی جهت اخذ تسهیلات (در سیستم کامفار) برای ارائه به بانک

انواع گزارشات جهت ارائه به بانک جهت دریافت تسهیلات مالی

اعزام و استقرار نیروی حسابداری تحت نظارت مدیر مالی

موسسه حسابداری پویا حساب هماهنگ با سابقه ۱۵ ساله خود می تواند مدیران مالی و حسابداران خبره جهت همکاری با شرکت ها اعزام دارد.

انجام خدمات داوری (اصلاح حساب بین شرکت و مشتریان)

شرکت ها گاهی در صورت حساب مشتریان خود دچار مشکلاتی می شوند که موسسه حسابداری پویا حساب هماهنگ با تجریه های فراوان خود می تواند هر چه تواناتر در حل مشکل و مرتفع نمودن آن خدمات متناسبی را ارائه دهد.

انجام کار در شهرستانها

موسسه حسابداری پویا حساب هماهنگ در تجربه های فراوانی که در طول مدت کاری خود داشته توانسته است در کوتاه ترین زمان ممکن در تمامی شهرستان های سطح کشور حضور داشته و انواع خدمات مالی و حسابداری را ارائه دهد. جهت هماهنگی با شرکت پویا حساب هماهنگ با ما تماس بگیرید.